Voorrang in een 30 kilometerzone

Het blijkt voor sommige mensen lastig te zijn hoe te handelen in het verkeer bij een kruising in de dorpskern waar maximaal 30 km gereden mag worden. Er ontbreekt het bekende voorrangsbord, maar wel staan bij de kruisingen van bijvoorbeeld de Kerkstraat en de daarop aansluitende straten de bekende borden met de 30 kilometerzone aangegeven. Betekent dit dan dat verkeer van rechts voorrang heeft of gelden er toch andere regels?

Onze wijkagenten geven hierĀ de volgendeĀ uitleg; verlaat u een (woon)erf of een 30 kilometerzone met een uitritconstructie (bijvoorbeeld hoogteverschil door een oprit), dan moet u alle weggebruikers, dus ook voetgangers, voor laten gaan. Verlaat u een erf of een 30 kilometerzone zonder een uitritconstructie, dan gelden de normale voorrangsregels.

Dus in het voorbeeld van de Kerkstraat moet alle verkeer die op deze straat aan komt rijden op de verkeersdrempel ( = uitritconstructie) vaart minderen en het verkeer in de Kerkstraat voorrang verlenen. Op de kruising van de Grutto en de Hoenderparklaan zonder verkeersdrempels gelden de normale, rechts heeft voorrang, regels.

Op een T-kruising waar een verkeersdrempel aanwezig is, bijvoorbeeld de kruising Grutto en Magnoliahove, geldt de "rechts heeft voorrang regel". Dit omdat al het verkeer die op deze kruising aan komt rijden te maken heeft met een verhoogde verkeersconstructie.

 

Comments are closed.

Contactinformatie

Heulse Buurtpreventie
Kwintsheul
E-mail: info@heulsebuurtpreventie.nl