Wanneer belt u wie?

112 Politie

Voor als de komst van de politie direct gewenst is in verband met een heterdaad situatie.

- U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen.

- U ziet iemand een diefstal plegen.

- U ziet iemand inbreken.

 

0900-8844 Politie

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct gewenst is.

- U heeft een melding over structurele overlast.

- U wilt in contact komen met de wijkagent van de gemeente Westland

- Kern Kwintsheul.

- U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren.

- U wilt melding maken van een verdachte situatie.

 

0800-7000 Meldpunt Anoniem

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent.

- U ondervindt aanhoudend overlast door drugsdealers.

- u wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.

- U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.

 

14 0174 Meldpunt Leefomgeving

Hier kunt u terecht met al uw meldingen, vragen en verzoeken over

zwerfvuil,

bestrating, groen, speelterreinen,

overlast, schades, vernielingen etc.

Alle zaken die u wilt melden, dienen betrekking te hebben op de openbare ruimte in de gemeente Westland.

 

Comments are closed.

Contactinformatie

Heulse Buurtpreventie
Kwintsheul
E-mail: info@heulsebuurtpreventie.nl